Jogi nyilatkozat

Bevezető

Ezt a honlapot a DOMEA Kft üzemelteti. Noha a honlapon található információkat a legnagyobb gonddal állítottuk össze, az információk hiánytalan és valós jellege nem garantálható. A honlapon előforduló hibákkal kapcsolatban a DOMEA Kft nem vállal felelősséget.

A honlap látogatóinak korlátozás vagy fenntartás nélkül el kell fogadniuk a honlapra vonatkozó alábbi általános használati feltételeket.

A honlap használatának általános feltételei

1. Szerzői jog

A honlap oldalai szerzői jogvédelem alatt állnak. A szerzői jogvédelem különösen a sokszorosítás, adaptáció, fordítás, más adathordozón történő tárolás és feldolgozás elleni védelemre vonatkozik, az elektronikus tárolást vagy feldolgozást is beleértve. Az oldalak részben vagy egészben történő felhasználása csak a DOMEA Kft. előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. A honlap tartalma és szerkezete egyaránt szerzői jogvédelem alatt áll. Bármilyen információ, adat sokszorosítása, és különösen a szövegek vagy azok részeinek, illetve a képanyagoknak a felhasználása csak a DOMEA Kft. előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

© 2010 DOMEA Kft. Budapest. Minden jog fenntartva.

2. Védjegyek

Az oldalakon található valamennyi terméknév és/vagy a termékek külső megjelenése a gyártó tulajdona. Ezeknek az illetéktelen használata vagy bitorlása kifejezetten tilos, és ellentétben áll a védjegyekről, a szerzői jogról, az egyéb szellemi tulajdonjogokról és a tisztességes piaci versenyről szóló jogszabályokban foglaltakkal.

3. Harmadik személy honlapjára vonatkozó jognyilatkozat

a. A honlap lapjai más, harmadik személy által üzemeltetett honlapokhoz vezető linkeket (azaz hyperlinkeket) tartalmazhatnak. Ezeknek a honlapoknak a tartalmát a DOMEA Kft. nem ismeri. A DOMEA Kft. mindössze megkönnyíti ezeknek a honlapoknak az elérését, tartalmukért azonban semmilyen felelősséget nem vállal. A harmadik személy által üzemeltetett honlapokra vezető linkek célja a honlapok megtalálásának a megkönnyítése, az ott található oldalakon szereplő állítások nem tőlünk származnak. A honlapunkon található linkeken keresztül elérhető, harmadik személyek által üzemeltetett oldalakon közölt tartalmaktól egyértelműen elhatárolódunk. Különösen nem vállalunk felelősséget az ezeken az oldalakon előforduló esetleges törvénysértésekért vagy harmadik személy jogainak megsértéséért.

b. A DOMEA Kft. honlapjáról hyperlinken keresztül elérhető honlapokért kizárólag az adott honlap tulajdonosa felel, ideértve az ott található oldalakon közölt tartalmakat, az ott eladásra kínált termékek értékesítését és az ezzel kapcsolatos rendeléseket.

c. A DOMEA Kft. nem vállal felelősséget a hyperlinken keresztül elérhető oldalakon előforduló jogsértésekért, beleértve a szerzői jog, védjegyhez fűződő jog, egyéb szellemi tulajdonhoz fűződő jog vagy személyiségjog sérelmét.

4. Általános jognyilatkozat

A DOMEA Kft. honlaphasználattal összefüggő kártérítési felelőssége – a kár jogi értelemben vett okától, többek között a károkozástól függetlenül – csak a szándékosan vagy súlyos hanyagság által okozott károkra korlátozódik.

A DOMEA Kft. mindent megtesz annak érdekében, hogy a DOMEA Kft. honlapjai vírusmentesek legyenek, a teljes vírusmentesség azonban nem garantálható. Ezért ajánljuk, hogy dokumentumok vagy adatok letöltése előtt mindenki gondoskodjon a megfelelő vírusvédelemről (pl. vírusvédő használatával).

A DOMEA Kft. nem kezeskedik azért, hogy a DOMEA Kft. honlapján kínált szolgáltatások hiányosságoktól vagy hibáktól mentesek, illetve mindig elérhetők lennének.

5. DOMEA Kft. Weboldal

A weboldalon található információkkal kapcsolatban az alábbi címhez fordulhat: info@domeagroup.com