Komplett akciós hálószoba,étkező,nappali rendelése esetén akciós árainkon túl  mindíg kérjen egyedi árajánlatot!!!

Ajándék szereléssel!!!

(Kivéve super akciós bútorok!!!)

Ajánlatunk február 28-ig érvényes !!!

Kérdése van? Hívjon minket! +36308604368

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Általános Szerződési Feltételek

 

 1. Az Általános Szerződési Feltételek személyi hatálya és a szerződés tárgya

 

 1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) személyi hatálya a DOMEA Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságra (székhely: 1106 Budapest, Fehér út 10. szám 16. épület, cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.01-09-915768., adószám: 14699971-2-42 a továbbiakban Domea Mobili Italiani®™) mint eladóra és a Domeamobili által forgalmazott termékeket megrendelő személyre (a továbbiakban Vevő) terjed ki.

 

 1. A jelen ÁSZF hatálya alatt kötött egyedi szerződések tárgya a Domea Mobili Italiani®™ által forgalmazott bútorok, lakberendezési kiegészítők (a továbbiakban Termék) értékesítése és vevő részére kiszállítása, összeszerelése.

 

 1. A Vevő a Domea Mobili Italiani®™ az alábbi szolgáltatásait veheti igénybe egyedi megrendelésével:

 

Termékértékesítés: a Domea Mobili Italiani®™ üzlethelyiségében kiválasztott és a Vevő által megrendelt bútor, lakberendezési kiegészítő beszerzése a gyártótól/nagykereskedőtől.

 

Bútor szállítás: a jelen ÁSZF szerint megrendelt bútor Vevő által megadott címre szállítása.

 

Bútor összeszerelés: a jelen ÁSZF szerint megrendelt bútor Vevő által megadott helyszínen összeszerelése a helyszínre szállítás alkalmával.

 

 1. A megrendelés menete, az egyedi szerződés létrejötte
 2. A Domea Mobili Italiani®™ termékkínálatáról a honlapján (www.domeamobili.hu) talál tájékoztatást a Vevő. A konkrét Termék kiválasztása a Domea Mobili Italiani®™ üzlethelyiségében (1106 Budapest, Fehér út 10. szám 16. épület) történik, katalógusból, az értékesítést végző munkatárs segítségével. Amennyiben az adott Termékhez szövetminta, szín/pácolásminta áll rendelkezésre, a Vevő a bemutatott szövet és szín/pácolásminták közül választhat. A Vevő választhat a Domea Mobili Italiani®™ üzlethelyiségében kiállított bútorok közül is, illetve a kiállított minták alapján is megrendelheti a bútort.

 

 1. Az így kiválasztott Terméket a Domea Mobili Italiani®™ által e célra rendszeresített és a Domea Mobili Italiani®™ kitöltött megrendelőlapjának aláírásával rendeli meg a Vevő, ezzel létrejön az egyedi szerződés. A szerződéskötés helye a Domea Mobili Italiani®™ üzlethelyisége. A megrendelőlap aláírásával a Vevő elismeri, hogy az abban foglalt Terméktípust, az ott rögzített jellemzőkkel (pl. szövet, szín, méret) és darabszámban rendelte meg.

 

A megrendelőlap tartalmazza:

- a megrendelt Termék azonosítására alkalmas adatokat (fantázianév, darabszám, típus, méret, szövet, stb),

- a megrendelt kiegészítő szolgáltatást (szállítás, összeszerelés)

- az általános forgalmi adóval növelt vételárat, szolgáltatási díjat

- a fizetendő előleg összegét

- az átadási, szállítási határidőt

- a Vevő azonosítására alkalmas és kapcsolattartási adatokat (név, cím, telefonszám, email cím)

- számlázási név, cím, adószám (szükség esetén)

- szállítás megrendelése esetén a szállítási címet

 

 1. A Vevő a megrendelőlap aláírásakor köteles megfizetni készpénzben, bankkártyával vagy átutalással a megrendelőlapban foglalt előleget, ami a teljes vételár 60%-a. Átutalással történő fizetés esetén akkor minősül az előleg (vételár) megfizetettnek, amikor az összeget a Domea Mobili Italiani®™ által e célra megadott bankszámlaszámán jóváírták. A Domea Mobili Italiani®™ az előleg megfizetése esetén rendeli meg a gyártótól a megrendelt Terméket.

 

 1. Amennyiben a Vevő a megrendelt Termék kiszállítását is kéri a Termék megrendelésekor, a megrendelőlap tartalmazza a Vevő erre vonatkozó megrendelését és az általa megadott szállítási címet. A kiszállítást a Domea Mobili Italiani®™ saját fuvareszközzel végzi. A szállítási költségeket a megrendelőlap tartalmazza.

 

Amennyiben a Vevő által megrendelt bútor szerelést igényel, a Vevő erre vonatkozó megrendelése esetén a Domea Mobili Italiani®™ a helyszíni összeszerelést elvégzi a megrendelőlapban rögzített díjazásért.

 

Abban az esetben, ha a Vevő a szállítási és/vagy összeszerelési szolgáltatást a megrendelőlap aláírását követően kéri, a Domea Mobili Italiani®™ a kiegészítő szolgáltatásokra árajánlatot ad, amelynek elfogadása és a díjról kiállított díjbekérőre történő megfizetése esetén a megrendelt kiegészítő szolgáltatást nyújtja a Domea Mobili Italiani®™.

 

 1. A megrendelést és az előleg megfizetését követően, ha a Vevő a megrendelésétől eláll, az általa kifizetett előleg teljes összege bánatpénzként a Domea Mobili Italiani®™ -t illeti, annak visszafizetésére nem köteles.

 

 • Az egyedi szerződés teljesítése
 1. A Domea Mobili Italiani®™ a teljes vételár maradéktalan megfizetéséig fenntartja tulajdonjogát a megrendelt Termék felett. A Vevő teljes vételár megfizetését követően jogosult a megrendelt Termék átvételére.

 

A Domea Mobili Italiani®™ telefonon vagy emailben értesíti a Vevőt a megrendelt Termék megérkezéséről. A fennmaradó vételárat az értesítéstől számított három naptári napon belül köteles a Vevő megfizetni a Domea Mobili Italiani®™ bankszámlájára átutalással, az üzlethelyiségben készpénzbefizetéssel vagy bankkártyával. Amennyiben a Vevő a fizetési határidőn belül nem fizeti meg a fennmaradó vételárat, a Domea Mobili Italiani®™ a Termék érkezési értesítésétől számított 7. naptól kezdődően jogosult az egyedi szerződéstől elállni, a Vevő által már megfizetett vételár előleget kötbér jogcímén megtartani, továbbá a Terméket harmadik személynek értékesíteni. A Domea Mobili Italiani®™az elálló nyilatkozatát a Vevő megrendelőlapban rögzített címére küldi ajánlott postai küldeményként. Az ekként a Vevőnek kiküldött elálló nyilatkozat a feladást követő 5. munkanapon kézbesítettnek minősül. 

 

 1. A Termék Vevő részére átadása, kiszállítása a teljes vételár megfizetése esetén történik, a Vevővel egyeztett időpontban, de legkésőbb a teljes vételár megfizetésétől számított három héten belül. Ezen határidőn túli Termék átvétel esetén a Domea Mobili Italiani®™ a Vevővel tárolási szerződést köt, amely szerinti tárolási költséget köteles a vevő fizetni.

 

Amennyiben a Vevő szállítási szolgáltatást is megrendelt, a szolgáltatás díjának megfizetését és a Termék Domea Mobili Italiani®™ üzlethelyiségébe megérkezését követően, telefonon egyeztetett időpontban végzi a Domea Mobili Italiani®™a bútor helyszínre szállítását. A Domea Mobili Italiani®™ eredeti, gyári csomagolásban szállítja a bútort.

 

Amennyiben a Vevő szállítási szolgáltatást nem rendelt meg, a Vevő a Domea Mobili Italiani®™ üzlethelyiségében, nyitvatartási időben veheti át a gyári csomagolásban lévő Terméket.

 

 • A Domea Mobili Italiani®™ a Termék Vevő részére átadásával teljesíti az egyedi szerződést, ekkor száll át a kárveszély a Vevőre.

 

A Vevő a Termék átvételekor köteles a Terméket mind mennyiségileg, mind minőségileg ellenőrizni. Az ezzel kapcsolatos esetleges kifogását köteles az átvétel alkalmával írásban közölni a Domea Mobili Italiani®™-val.

 

Amennyiben a Termék szállítását, összeszerelését nem a Domea Mobili Italiani®™ végzi, ezekkel kapcsolatos kárért, hiányért a Domea Mobili Italiani®™ nem tartozik felelősséggel.

 

 1. Szavatosság, jótállás

 

 1. A Vevőt a Domea Mobili Italiani®™ hibás teljesítése esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti szavatossági jogok illetik meg. Amennyiben a Vevő fogyasztónak is minősül a Ptk. 8:1.§ 3. pontja értelmében, akkor az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szerinti jótállási szabályok is irányadóak.

 

A Vevő a szavatossági / jótállási igényeit kizárólag a Termék teljes vételárának megfizetése esetén, a vételárról kiállított szerződés, számla, illetve jótállási jegy birtokában érvényesítheti.

 

 1. Kellékszavatosság

A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul közölni a Domea Mobili Italiani®™-vel. Amennyiben a Vevő fogyasztónak minősül, köteles legkésőbb a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölni a hibát. A közlés késedelméből eredő kárért a Vevő felelős.

 

A Vevő kellékszavatossági igénye a Domea Mobili Italiani®™ teljesítése időpontjától számított egy év alatt évül el. Amennyiben a Vevő fogyasztónak minősül, a Vevő kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el.

 

Ha a Bútor meghibásodásában a Vevő közrehatott azzal, hogy a Domea Mobili Italiani®™ által adott karbantartási, használati tájékoztatóban foglaltakat nem tartotta meg, nem a rendeltetésének megfelelően használta a Bútort, akkor a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket a Vevő a közrehatása arányában köteles viselni.

 

A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után bejelentett hiba esetén a Vevő köteles bizonyítani, hogy a Vevő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

 1. Termékszavatosság

Amennyiben a Vevő fogyasztónak minősül, a Termék hibája esetén a Vevő követelheti a gyártótól, vagy a Domea Mobili Italiani®™-től, hogy a Termék hibáját a gyártó javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a Vevő érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a Terméket cserélje ki. A Termék akkor hibás, ha nem felel meg a Terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

A Domea Mobili Italiani®™ és a gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

 1. a) a Terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;
 2. b) a Termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy
 3. c) a Termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

 

A Vevő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Domea Mobili Italiani®™-val közölni telefonon, emailben, vagy postai küldeményben, lehetőség szerint fénykép és/vagy rövid videofelvétel csatolásával. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vevő felelős. A Domea Mobili Italiani®™-t és a gyártót a termékszavatosság az adott Termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

 

 1. Jótállás

A Domea Mobili Italiani®™ az általa forgalmazott Termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szerinti jótállást vállalja a rendelet mellékletében felsorolt új tartós fogyasztási cikkek közé tartozó Termékekre, ha a Vevő fogyasztónak minősül.

 

Hibás teljesítés esetén a 151/2003 (IX.22.) Korm. rendelet alapján a termék ára határozza meg a jótállás időtartamát, amely határidő elmulasztása – a következő kivétellel - jogvesztéssel jár. A Termék kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a Vevő a Terméket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

 

A jótállási határidő a Termék Vevő részére történő átadása, vagy ha az összeszerelést a Domea Mobili Italiani®™ végzi, az összeszerelés napjával kezdődik.

 

Ha a Vevő a Terméket az átadástól számított hat hónapon túl szerelteti össze a Domea Mobili Italiani®™-vel, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a Termék Vevő részére átadásának napja.

 

A Vevő a jótállás keretében a kijavítás iránti igényét a Domea Mobili Italiani®™ székhelyén (üzlethelyisége) érvényesítheti.

 

 1. Eljárási szabályok fogyasztónak minősülő Vevő esetén

A Vevő szavatossági igénye érvényesítésekor köteles bizonyítania a szerződése megkötését a Domea Mobili Italiani®™ eladóval. A szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a Vevő bemutatja.

A Domea Mobili Italiani®™ a Vevő által a Domea Mobili Italiani®™ üzlethelyiségében bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet vesz fel, amelynek másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Vevő rendelkezésére bocsátja.

A Vevő tudomásul veszi, hogy az importált Termékek esetén a szavatossági, jótállási igényre történő kijavítás, kicserélés a tizenöt napot meghaladhatja. 

 1. Panaszügyintézési lehetőségek

A Vevő a Domea Mobili Italiani®™ tevékenységével kapcsolatos kifogását bejelentheti az alábbi elérhetőségeken:

Eladó postai címe: 1106 Budapest, Fehér út 10., 16-os épület

telefonszáma: +36 30 860 43 68 és +36 1 319 319 1

email címe: info@domeagroup.com

A fogyasztónak minősülő Vevő fogyasztói jogvita esetén a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

 

 1. Adatkezelési tájékoztató
 2. A DOMEA Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság eladó (Adatkezelő) felelősséggel, és a rá vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően kívánja kezelni a hozzá érkező személyes adatokat. Ezért közzéteszi a jelen Adatkezelési Tájékoztatót, amelynek célja, hogy az Általános Adatvédelmi Rendelet (az Európai Tanács és a Parlament (EU) 2016/679 rendelete, General Data Protection Regulation, a továbbiakban GDPR) alapján átláthatóan bemutassa a honlapjára látogatóknak, illetve a vele kapcsolatba lépőknek személyes adataira vonatkozó adatkezelési tevékenységét, az érintettek előzetes tájékoztatása és jogaik gyakorlásának elősegítése érdekében.

 

A Domea Mobili Italiani®™ adatkezelésének irányelvei folyamatosan elérhetőek a www.domeamobili.hu címen. A Domea Mobili Italiani®™ fenntartja a jogot a jelen tájékoztató tartalmának megváltoztatására; az esetleges változtatásokról kellő időben értesíti a honlapjára látogatókat.

 

Az adatkezelést folytató Eladó elérhetőségei:

Név: DOMEA Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely, levelezési címe: 1106 Budapest, Fehér út 10., 16-os épület

Honlap címe: www.domeamobili.hu

 

 1. A kezelt személyes adatok köre
 2. Megrendelő részéről kezdeményezett ajánlatkérés kapcsán kezelt személyes adatok:
 • teljes név (vezetéknév, utónév)
 • e-mail cím
 • telefonszám

 

 1. Megrendelések teljesítése során kezelt személyes adatok:
 • természetes személy Vevő teljes neve (vezetéknév, utónév)
 • nem természetes személy Vevő kapcsolattartójának teljes neve, beosztása
 • természetes személy Vevő postai címe, szállítási címe, e-mail címe
 • kapcsolattartási adatok (telefonszám, email cím)
 • ügyletadatok, bankszámlaszám

 

 1. A személyes adatok kezelésének célja és jogalapja, tárolásának időtartama

A Domea Mobili Italiani®™ a személyes adatokat az folytatott termékértékesítési és általa nyújtott szolgáltatás teljesítése érdekében, e szerződések létrehozatala érdekében, valamint jogszabályi kötelezettségeinek teljesítése érdekében, és az érintettek kifejezett hozzájárulása alapján kezeli.

 

 1. Megrendelő részéről kezdeményezett kapcsolatfelvétel alkalmával megadott adatok adatkezelési célja:

Ha a lehetséges Vevő saját érdekében ajánlatkéréssel keresi meg a Domea Mobili Italiani®™-t, a Domea Mobili Italiani®™-hoz kerül legalább az őt megkereső személy teljes neve, e-mail címe és telefonszáma. Ezen adatokat a kért ajánlat kiküldése céljából kezeli a Domea Mobili Italiani®™.

Az adatkezelés jogalapja: a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges adatkezelés

 

Amennyiben megrendelésre nem kerül sor, a személyes adatokat az ajánlati kötöttség időtartamáig kezeli a Domea Mobili Italiani®™.

 

 1. A szerződések teljesítése során kezelt személyes adatok adatkezelési célja:
 • a szolgáltatási szerződés teljesítése;
 • kapcsolattartás, kommunikáció a szerződés teljesítésének folyamatában;
 • a megrendelés pénzügyi teljesítése.

 

Az adatkezelés jogalapja: a Domea Mobili Italiani®™-vel létrejött szerződés teljesítése, szükség esetén az Eladó szerződéssel összefüggő jogos igényének érvényesítése, jogszabályi (adózási, nyilvántartási) kötelezettség teljesítése.

 

Megrendelés esetén a Domea Mobili Italiani®™ a Számviteli törvény 169.§-a alapján nyolc évig kezeli az ügylet igazolását szolgáló adatokat.

 

A Domea Mobili Italiani®™ tájékoztatja az érintetteket, hogy automatizált döntéshozatalt nem alkalmaz.

 

 1. A Domea Mobili Italiani®™ által igénybe vett adatfeldolgozók:

ÜGYSZERV Könyvelő Korlátolt Felelősségű Társaság

cím: 1027 Budapest, Varsányi Irén utca 17. 2. em. 1.

Adatfeldolgozói feladat: a Domea Mobili Italiani®™ könyvelési feladatainak, adózási kötelezettségeinek teljesítése

 

 1. Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei
 2. Tájékoztatáshoz való jog

Tájékoztatást kérhet a Domea Mobili Italiani®™ eladótól, hogy kezeli-e a személyes adatát, és ha igen, kérheti, hogy azokhoz hozzáférhessen.

 

 1. Hozzáférés joga

Az érintett jogosult arra, a Domea Mobili Italiani®™ eladótól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai; az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ; automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Kérésére a Domea Mobili Italiani®™ térítésmentesen rendelkezésére bocsátja az általa kezelt, az érintettre vonatkozó személyes adatokat. Ha az érintett ezen felül további másolatokat kér a kezelt személyes adatairól, az Adatkezelő jogosult az ezzel járó adminisztratív költségek miatt ésszerű díjat felszámolni. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

 

 1. Helyesbítés joga

Az érintett kérheti, hogy a Domea Mobili Italiani®™ indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó, pontatlan személyes adatokat, vagy a hiányzó adatait egészítse ki.

 

 1. Törlés joga

Az érintett kérheti, a Domea Mobili Italiani®™ által kezelt személyes adatainak törlését.

A Domea Mobili Italiani®™ tájékoztatja az érintetteket, hogy az alábbi esetekben köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni:

 

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés miatt tiltakozik az adatkezelés ellen;
 • a személyes adatokat a Domea Mobili Italiani®™-ra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

A törlés megtagadható, amennyiben az adatkezelés szükséges:

-      a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

-      a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

-      a GDPR-nek megfelelően népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

-      a GDPR-nek megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést;

-      jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

A törlési kérelem megtagadásáról a Domea Mobili Italiani®™ minden esetben tájékoztatja a kérelmet előterjesztőt, megjelölve a törlés megtagadásának indokát.

 

 1. Adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett az alábbi esetekben kérheti a rá vonatkozó személyes adatok kezelésének korlátozását a Domea Mobili Italiani®™ eladótól:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • a Domea Mobili Italiani®™-nak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az érintett a GDPR szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Domea Mobili Italiani®™ jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

 1. Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Domea Mobili Italiani®™ rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a Domea Mobili Italiani®™.

 

 1. Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Domea Mobili Italiani®™ vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben a Domea Mobili Italiani®™ a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha a Domea Mobili Italiani®™ bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

 1. Az érintettek jogainak érvényesítése

Az érintett a Domea Mobili Italiani®™ adatkezelésével kapcsolatos kérdésével, kérésével, észrevételével a Domea Mobili Italiani®™ munkatársához az alábbi címeken fordulhat:

 

emailben: info@domeagroup.com

postai levélben: 1106 Budapest, Fehér út 10., 16-os épület

 

Az érintett panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; postai cím: 1363 Budapest, Pf. 9., telefon: +36 (1) 391-1400; honlap: www.naih.hu) fordulhat, illetve jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per az illetékes törvényszék hatáskörébe tartozik.

 

2022.02.25.